Bevlogenheid ontdekken:

Samen met de mensen in de organisatie onderzoek ik welke bevlogenheid en potentie er aanwezig is. Wat voor ervaring, kennis, ideeën en intrinsieke motivatie brengen de mensen mee en hoe kan de organisatie hier optimaal gebruik van maken? Welke ontwikkelbehoeften heeft de organisatie? En zijn mensen?

Om dit zichtbaar te maken doe ik een Learning Need Assessment. Dat houdt een inventarisatie in naar de ontwikkelbehoeften op organisatieniveau en individueel niveau. Op basis van de inzichten van deze inventarisatie formuleren we een passend advies voor ontwikkelinterventies, trajecten en/of leerpaden. Waar we uitgaan van dat wat er al is en dat wat een nieuwe weg kan zijn.

Ik ga uit van de specifieke vraag en pas de inventarisatie en advies hierop aan. Een individuele vraag of een teamvraag onderzoek ik samen via bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken. De effectiviteit van bestaande leerinterventies onderzoek ik door het doen van een evaluatie.

Bevlogenheid ontwikkelen:

Voor het ontwikkelen van talenten en bevlogenheid, kan ik putten uit een toolbox vol ervaringen en methodes welke ik gebruik tijdens mijn leerinterventies. Je kunt denken aan:

Begeleiden van intervisies – Team coaching of individuele coaching –  Vaardigheidstraining – Trainingsacteren – Brainstormsessies – Op maat gemaakt leerinterventies – Verhalen optekenen.. verder lezen

Mijn interventies kenmerken zich door interactieve methodes die uitgaan van verschillende interesses en leerstijlen. Het borduurt voort op bestaande kennis en ervaring waardoor het voor de deelnemers direct toepasbaar is op de werkvloer. Voor de ontwikkeling van op maat gemaakte leerinterventies gebruik ik een projectmatige aanpak van onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Zo werk ik efficiënt en doelgericht.

Bevlogenheid uitdagen:

Om bevlogenheid bij mensen aan te wakkeren, onderzoek ik “wat er onder water zit” en breng dit op een integere en respectvolle manier op tafel. Dat mag schuren en spannend zijn maar is altijd veilig en behapbaar voor betrokkenen.

Hierbij gaat het over persoonlijk functioneren en over begrijpen en ervaren wat het effect is van je eigen communicatie stijl of de stijl van de ander. Over wat je wel en ook niet doet of laat zien en hoe dat ook anders kan. Deze inzichten helpen mensen om elkaars talent te ontdekken en een effectievere interactie te creëren voor een betere samenwerking.

Wist je dat bevlogenheid en conflicten geen onbekenden zijn van elkaar? Effectief conflictmanagement kan bevlogenheid ontwikkelen.

Maatschappelijke organisaties
Ontwikkelingsorganisaties
(Internationale) non-profitorganisaties
Arbeid en Gezondheidsorganisaties

Werkgebied

Wereldwijd

Werkgebied
Wereldwijd

Recensies

Assessment zorg situatie en leerbehoeften. Dokters van de Wereld

Intervisie HVO Querido, Amsterdam

Intervisie SVOZ opleidingen in de zorg. Opleiding eerste verantwoordelijke verzorgenden (EVV)

Quotes training evaluatie Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB)

Training & development Advies en training. Artsen zonder Grenzen OCA

Scroll naar boven